Ekonomskofinansijski sektor

Sektor za ekonomsko-finansijske i komercijalne poslove


• Sektor za ekonomsko-finansijske i komercijalne poslove, u skladu sa definisanim sadržajem poslova Sektora u okviru preduzeća "Putevi" d.o.o. Ivanjica, obavlja: knjigovodstvene poslove, poslove plana, investicione poslove, poslove finansijske operative i komercijalne poslove, kao i administrativno-tehničke poslove vezane za delatnost Sektora.

• U sastavu Sektora za ekonomsko-finansijske i komercijalne poslove nalaze se sledeće službe:

1. Služba računovodstva i finansija

2. Služba nabavke