Sektor interne kontrole

Sektor interne kontrole


Definiše metod interne kontrole, koja se obavlja povremeno i sistematski, na licu mesta, u svim organizacionim delovima Preduzeća, a sa ciljem provere pridržavanja definisanih internih postupaka i primene relevantnih internih i nadređenih dokumenata.

Zaštita na radu

U težnji za lakšim obavljanjem poslova čovek je uvek vodio računa o tome da rad bude što lakši i bezbedniji ili , drugim rečima, da se sa što manje truda i energije a sa povećanom bezbednošću obavljaju svakodnevni poslovi. Tu se u stvari nalaze i prvi znaci zaštite na radu.

U preduzeću "Putevi" d.o.o. Ivanjica dat je poseban akcenat na teoretsku i praktičnu obuku radnika za bezbedan i siguran rad, kao i na redovne, prethodne i periodične lekarske preglede radnika. U cilju zaštite radnika za vreme obavljanja svojih delatnosti vrši se redovna nabavka i upotreba alata i ličnih zaštitnih sredstava za siguran i bezbedan rad.