Sektor površinske eksploatacije

i proizvodnje kamenih materijala

Sektor površinske eksploatacije

Drobilično postrojenje

• Drobilično postrojenje vrši separaciju lomljenog kamena-krečnjaka. Drobljenje i separiranje krečnjaka odvija se u dve faze: drobljenje lomljenog kamena i prosejavanje drobine u odgovarajuće frakcije na vibro sitima.

• Opremu drobiličnog postrojenja čini: primarna čeljusna drobilica, sekundarne drobilice – dve udarne drobilice-čekićari i jedna udarno-odbojna drobilica, tercijarna drobilica – udarno-odbojna drobilica i vibro sita.

• Godišnji kapacitet stacionarnog drobiličnog postrojenja je preko 100000 [m³] kamenih agregata.Drobilično postrojenje - Foto galerija