Istorijat

Preduzeće zapošljava 203 radnika, u stalnom radnom odnosu, uključujući i visokostručni kadar, i to: građevinske, rudarske, mašinske, tehnološke, geodetske, saobraćajne struke.

• Istorijat nastanka i razvoja preduzeća


• 1952. god. osnovana je Uprava za puteve u Ivanjici, koja je bila pod nadzorom reonske inspekcije iz Užica. Od zaposlenih radnika imala je šefa uprave, građevinskog tehničara nadzornika i 4-5 putara da bi u toku te godine broj građevinskih tehničara bio povećan na pet. Nije bilo osnovnih sredstava za rad, osim ručnog alata i par drvenih kolica.

Popravljan je dotrajali makadamski put Ivanjica-Klisura i popravljani su i održavani uglavnom dotrajali drveni objekti (propusti i mostovi).