Sektor opštih i pravnih poslova

Sektor za opšte i pravne poslove


U Sektoru za pravne i opšte poslove obavljaju se poslovi zastupanja privrednog društva i normativne delatnosti u okviru istog, poslovi vezani za naknadu šteta u imovinsko-pravnim i parničnim postupcima, zaključenje svih vrsta ugovora, kadrovski poslovi i svi poslovi vezani za radne odnose, kao i administrativno-tehnički i drugi poslovi vezani za delatnost Sektora.